Manifest

Manifest odpowiedzialnej technologii

  1. Rolą maszyn jest zagwarantowanie dostępu do zweryfikowanych danych i uniemożliwienie ich manipulacji.

 

Celem technologii nie jest kontrola człowieka, a działanie na rzecz zachowania transparentności i 

2. Nadrzędnym celem maszyn jest wzmacnianie globalnych wskaźników dobrobytu, na który składają się:

materialny standard życia, zdrowie, edukacja, praca, działalność polityczna, środowisko naturalne w stanie obecnym i przyszłym.

2. Maszyny

3. Maszyny nie mają prawa naruszać nietykalności cielesnej jakijkolwiek istoty żywej, mogą to zrobić wyłącznie za zgodą człowieka.